Transfer - contemporary circus

TRANFER .

съвременен цирк

В този спектакъл цирковите традиции се сливат с театър, музика, танци, технология и органична визия. 

Мултидисциплинарният сценичен подход символизира еволюцията на човека и развиването на личността в битието.

По време на изпълнението, зрителите могат да уловят идеята за зараждане от нищото - появата на първата частица живот и изграждането и до човешко същество със способности и характер.

В движещите линии се откриват картини, които представят разликите между мракът и светлината; между черното и бялото; между звукът и тишината.

Пърформансът смесва изразни средства от различни сценични жанрове и изобразява един невербален разказ за живота.

Пространство: Закрито, затъмнено пространство с размер на сцената 4х4 метра.


Брой участници: 1

Продължителност: 60 мин.

Transfer - contemporary circus
Transfer - contemporary circus
Transfer - contemporary circus
Transfer - contemporary circus
Transfer - contemporary circus
Transfer - contemporary circus
—Pngtree—black ink background_452626.jpg